Skip to content
全新推出
學博教育中史補習課程
2025DSE中史卷一特訓課程
中史

升中四, 升中五, 升中六

高中課程
Andrew yip 3
Andrew Yip

課堂

每期 4 堂
(每堂 2 小時)

課程內容

🌟2025DSE前哨戰 開學前中史速速升LV🌟

🔥下年輪到你考DSE好淆?其實1個暑假就可以追返1年·獨自升級🔥

能夠成為中史科導師,有咁多學生信任我、將佢地嘅中史交俾我,個個考DSE前都希望「Andrew上身」你哋可能以為我從小就係「中史天選之人」、學中史一直都一帆風順😳

但你唔知其實我曾經同大部分同學一樣,上中史堂聽到一頭霧水,覺得又難又悶🤣
「早知唔揀中史啦😓」、「不如drop😢」呢啲念頭時不時都會喺我腦海度湧現出嚟...

但我唔甘心就咁放棄!人地可以5**,我都可以!條路自己揀,揀咗就要負責!😤
於是我趁暑假急起直追,每溫完一個topic就做題目、俾老師改,最後我成功喺開學後第一個學期大躍進到俾學校predict我攞Lv5*,最後DSE仲5**埋!😁

我講咁耐唔係想認叻曬命,而是想準備升中六嘅你地知道,你地仲有時間!剩低嘅時間絕對可以追返2-3個Grade,我話嘅!中史呢科你掌握竅門,做每題都會易如反掌!🤭
而家嘅你都只係差呢一步!至於個竅門係咩?我上堂自然會講曬你知!🤓

每個學生嘅中史程度都唔同,所以呢次我嘅2025DSE中史特訓課程會分 #Level4補底班 同 #Level5奪星班,你地可以根據自己嘅程度選擇合適的起步點~最緊要幫到你🔥

顯示更多 顯示更少

課程大綱

 • 期一 – 西周

西周兩次分封的原因及成效
封建製度及輔行制度之內容、建立原因及利弊
封建制度及輔行制度何以失敗或敗亡原因
西周至春秋時期的政治、社會變動
春秋至戰國時期的政治、社會變動
諸子百家爭鳴原因,及九流十家的簡略認識

 • 期二 – 秦漢

秦始皇以法家思想治國的原因
秦代政治制度與滅亡原因
漢武帝的統治政策與措施:士人政府、新經濟政策與武功
王莽纂漢的天時與人為因素
兩漢戚宦相爭之原因、影響與東漢滅亡

 • 期三 – 隋唐

隋唐開皇、貞觀及開元之治之促成原因、治績與君主評價
隋唐治世大比較
安史之亂的原因、經過與影響
中晚唐的政局與唐亡原因

 • 期四 – 宋元明清

宋初君主集權的原因、內容與影響
元代君主集權內容與影響
明代君主集權的原因、內容與影響
清代民族政策內容與影響
清代君主集權的原因、內容與影響

 • 期五 – 晚清 上

鴉片戰爭的成因、比較重要性、經過
《南京條約》的內容與影響
英法聯軍之役成因、經過
《天津條約》與《北京條約》的內容與影響
洋務運動的背景、內容
洋務運動的失敗原因及成就

 • 期六 – 晚清 下

《馬關條約》與列強瓜分中國概況
八國聯軍之役的起因、過程與《辛丑和約》
維新運動背景、改革措施、失敗原因與影響
清末革命思潮及組織形成、辛亥革命及民國建立

 • 期七 – 民國 上

袁世凱竊國與二次革命
洪憲帝制與其失敗原因
軍閥割據形勢
北洋政府外交與山東問題和五四運動

 • 期八 – 民國 下

國共第一次合作與分裂
國共第二次合作的原因與日本侵華前夕
八年抗戰的多方因素、三大階段內容、戰勝原因與成就
戰後國共和談與內戰過程
國共勝敗之原因比較
民國時期的外蒙與西藏

 • 期一 – 晚清 上

鴉片戰爭的成因、比較重要性、經過
《南京條約》的內容與影響
英法聯軍之役成因、經過
《天津條約》與《北京條約》的內容與影響
洋務運動的背景、內容
洋務運動的失敗原因及成就

 • 期二 – 晚清 下

《馬關條約》與列強瓜分中國概況
八國聯軍之役的起因、過程與《辛丑和約》
維新運動背景、改革措施、失敗原因與影響
清末革命思潮及組織形成、辛亥革命及民國建立

 • 期三 – 民國 上

袁世凱竊國與二次革命
洪憲帝制與其失敗原因
軍閥割據形勢
北洋政府外交與山東問題和五四運動

 • 期四 – 民國 下

國共第一次合作與分裂
國共第二次合作的原因與日本侵華前夕
八年抗戰的多方因素、三大階段內容、戰勝原因與成就
戰後國共和談與內戰過程
國共勝敗之原因比較
民國時期的外蒙與西藏

 • 期五 – 中共 上

建國初年運動(上)
建國初年運動(下)
一五計劃與整風反右
三面紅旗至經濟調整時期

 • 期六 – 中共 下

️文化大革命(上)
文化大革命(下)與改革開放
改革開放與外交(上)
中華人民共和國外交(下)

 • 期七 – 西周

西周兩次分封的原因及成效
封建製度及輔行制度之內容、建立原因及利弊
封建制度及輔行制度何以失敗或敗亡原因
西周至春秋時期的政治、社會變動
春秋至戰國時期的政治、社會變動
諸子百家爭鳴原因,及九流十家的簡略認識

 • 期八 – 秦漢

秦始皇以法家思想治國的原因
秦代政治制度與滅亡原因
漢武帝的統治政策與措施:士人政府、新經濟政策與武功
王莽纂漢的天時與人為因素
兩漢戚宦相爭之原因、影響與東漢滅亡

課程導師

Andrew yip 3
Andrew Yip
 • 中史
【文史新星】 「學海波瀾誇健筆,博約之外無宗旨」  浸大歷史系一級榮譽畢業 2016DSE中史以83%佳績親奪5** 2023DSE親身上陣,再次勇奪中史5** 2023DSE戰績:2個5**, 1個5*, 3個5 首屆中銀香港中史優異生獎學金,文史雙通,根底深厚。 豐富補習經驗,熟悉中史課程,緊貼學校教學內容 重點教授考試答題模式及技巧,全面提升學生之解題能力及分析能力
為你推薦以下課程
andrew-schs_01
2024高中中史暑期特別課程
Andrew yip 3
Andrew Yip
HK$1200
/4堂

課程時間表

補底A班

地點 星期 時間 導師
旺角 星期六 1400-1600 Andrew Yip

 

補底B班

地點 星期 時間 導師
北角渣華 星期三 1700-1900 Andrew Yip
旺角 星期四 1430-1630 Andrew Yip

 

奪星A班

地點 星期 時間 導師
旺角 星期四 1700-1900 Andrew Yip
北角渣華 星期日 1300-1500 Andrew Yip

 

奪星B班

地點 星期 時間 導師
旺角 星期六 1630-1830 Andrew Yip
北角渣華 星期日 1530-1730 Andrew Yip

太子校舍內部裝修暫停開放通知

本校太子校舍將於7月3日 (星期一) 至7月6日 (星期四) 進行內部裝修,該校舍將暫時停止開放。

 

如有需要,同學請移步至其他校舍辦理事務或致電 62169651 查詢。

 

不便之處,敬請原諒。

 

Learnsmart Education Centre

2-7-2023